Witaj!

Czy zauważyliście, że nasze życie składa się w większości z tworzenia obrazu nas samych? Tworzenia teatru wokół siebie? Ten teatr pozwala nam lepiej o sobie myśleć. Przeglądać się w oczach